შესვლა
დევნილი მოსახლეობის სამართლებრივი დახმარება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში

დევნილი მოსახლეობის სამართლებრივი დახმარება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში

5 იანვარი, 2008

პროექტის მიზანი და ამოცანები: 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებულ პირთა სამართლებრივი დახმარება.

მოწყვლადი და მარგინალური ჯგუფების წარმომადგენელთა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში

მოწყვლადი და მარგინალური ჯგუფების წარმომადგენელთა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში

1 იანვარი, 2008

პროექტი მიზნად ისახავდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ, მძიმედ დაავადებულ პატიმართა მიმართ უფლებების დარღვევის ფაქტების შემცირებას

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ციხის რეფორმის ადვოკატირება

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ციხის რეფორმის ადვოკატირება

21 თებერვალი, 2006

პროექტის საერთო მიზანი იყო სამართლიანი და ეფექტიანი სისხლის სამართლის სისტემის შექმნის ხელშეწყობა.

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციისა და დახმარების ხელშეწყობა საქართველოში (განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში)

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციისა და დახმარების ხელშეწყობა საქართველოში (განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში)

16 თებერვალი, 2006

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ხელისშემშლელი გარემოებების ანალიზის ჩატარება

სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში

სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში

7 თებერვალი, 2006

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის გაუმჯობესება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში

პროკურატურის რეფორმის მხარდამჭერი პროექტი

პროკურატურის რეფორმის მხარდამჭერი პროექტი

3 თებერვალი, 2006

პროექტი შედგება სამი კომპონენტისაგან: მართვისა და კომუნიკაციების სისტემების განვითარება; ადამიანური რესურსების განვითარება; ინსტიტუციონალური რეფორმა.

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პატიმართა უფლებებსა და პენიტენციალურ სისტემაზე

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პატიმართა უფლებებსა და პენიტენციალურ სისტემაზე

8 ივნისი, 2005

პროექტის მიზანი და ამოცანები: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პატიმართა უფლებების შესახებ.

სტრატეგიული სამართალწარმოება ქვეყნის შიგნით: ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების დანერგვა

სტრატეგიული სამართალწარმოება ქვეყნის შიგნით: ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების დანერგვა

3 თებერვალი, 2004

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრეცედენტული სამართლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების დანერგვა ქვეყნის შიდა ინსტანციებში

სტამბოლის პროტოკოლის დანერგვა

სტამბოლის პროტოკოლის დანერგვა

1 იანვარი, 2003

პროექტის მიზანი და ამოცანები: 2003-2005 წლებში, ხუთ ქვეყანაში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ცვლილებების განხორციელება სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად

უფასო იურიდიული დახმარება სოციალურად დაუცველთათვის სისხლის სამართლის საქმეებზე თბილისის საოლქო სასამართლოში

უფასო იურიდიული დახმარება სოციალურად დაუცველთათვის სისხლის სამართლის საქმეებზე თბილისის საოლქო სასამართლოში

1 იანვარი, 2002

უფასო იურიდიული დახმარება სოციალურად დაუცველთათვის სისხლის სამართლის საქმეებზე თბილისის საოლქო სასამართლოში

პრაქტიკული ტრეინინგის კურსი ადამიანის უფლებათა დამცველი ადვოკატებისათვის

პრაქტიკული ტრეინინგის კურსი ადამიანის უფლებათა დამცველი ადვოკატებისათვის

14 თებერვალი, 2001

პროექტის მიზანი და ამოცანები: 21 ადვოკატის მომზადდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსადმი მიმართვის პროცედურულ საკითხებში.

იურიდიული კლინიკა

იურიდიული კლინიკა

2 თებერვალი, 1998

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის შექმნა და ახალგაზრდა იურისტთათვის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.

4

/

4

ავტორიზაცია

არ ხარ დარეგისტრირებული? გაიარე რეგისტრაცია და ნახე ყველა სიახლე

რეგისტრაცია

უკვე დარეგისტრირებული ხარ?
გაიარე  ავტორიზაცია და ნახე ყველა სიახლე

პაროლის აღდგენა

თქვენ წარმატებით დარეგისტრირდით „უფლებები საქართველოს“ ვებგვერდზე. თქვენი ანგარიში გააქტიურდება ერთ სამუშაო დღეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრატორი განიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს. ანგარიშის გააქტიურების შესახებ შეტყობინება მოგივათ თქვენს ელ-ფოსტაზე. ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: office@rights.ge. მადლობა თანამშრომლობისთვის!