შესვლა
სტრატეგიული სამართალწარმოება ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად

სტრატეგიული სამართალწარმოება ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად

1 აგვისტო, 2012

პროექტის მიზანი და ამოცანები: სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის გაუმჯობესება

ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა, გავრცელება და შედეგების შეფასება

ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა, გავრცელება და შედეგების შეფასება

2 ივნისი, 2010

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა დაქალების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება

ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: წარმატებული მიდგომები და სიძნელეები

ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: წარმატებული მიდგომები და სიძნელეები

7 მაისი, 2010

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება

საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა

საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა

13 თებერვალი, 2010

პროექტის მიზანები და ამოცანები: საქართველოს კანონმდებლობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა

იურიდიული კლინიკა

იურიდიული კლინიკა

10 იანვარი, 2008

სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებდა სტუდენტების ინტენსიურ ჩართვას კანონპროექტებისა და კანონმდებლობის ანალიზისა და მოქალაქეთა სამართლებრივი დახმარების პროცესში

დევნილი მოსახლეობის სამართლებრივი დახმარება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში

დევნილი მოსახლეობის სამართლებრივი დახმარება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში

5 იანვარი, 2008

პროექტის მიზანი და ამოცანები: 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებულ პირთა სამართლებრივი დახმარება.

მოწყვლადი და მარგინალური ჯგუფების წარმომადგენელთა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში

მოწყვლადი და მარგინალური ჯგუფების წარმომადგენელთა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში

1 იანვარი, 2008

პროექტი მიზნად ისახავდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ, მძიმედ დაავადებულ პატიმართა მიმართ უფლებების დარღვევის ფაქტების შემცირებას

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ციხის რეფორმის ადვოკატირება

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ციხის რეფორმის ადვოკატირება

21 თებერვალი, 2006

პროექტის საერთო მიზანი იყო სამართლიანი და ეფექტიანი სისხლის სამართლის სისტემის შექმნის ხელშეწყობა.

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციისა და დახმარების ხელშეწყობა საქართველოში (განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში)

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციისა და დახმარების ხელშეწყობა საქართველოში (განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში)

16 თებერვალი, 2006

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ხელისშემშლელი გარემოებების ანალიზის ჩატარება

სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში

სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში

7 თებერვალი, 2006

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის გაუმჯობესება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში

პროკურატურის რეფორმის მხარდამჭერი პროექტი

პროკურატურის რეფორმის მხარდამჭერი პროექტი

3 თებერვალი, 2006

პროექტი შედგება სამი კომპონენტისაგან: მართვისა და კომუნიკაციების სისტემების განვითარება; ადამიანური რესურსების განვითარება; ინსტიტუციონალური რეფორმა.

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პატიმართა უფლებებსა და პენიტენციალურ სისტემაზე

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პატიმართა უფლებებსა და პენიტენციალურ სისტემაზე

8 ივნისი, 2005

პროექტის მიზანი და ამოცანები: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პატიმართა უფლებების შესახებ.

4

/

5

ავტორიზაცია

არ ხარ დარეგისტრირებული? გაიარე რეგისტრაცია და ნახე ყველა სიახლე

რეგისტრაცია

უკვე დარეგისტრირებული ხარ?
გაიარე  ავტორიზაცია და ნახე ყველა სიახლე

პაროლის აღდგენა

თქვენ წარმატებით დარეგისტრირდით „უფლებები საქართველოს“ ვებგვერდზე. თქვენი ანგარიში გააქტიურდება ერთ სამუშაო დღეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრატორი განიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს. ანგარიშის გააქტიურების შესახებ შეტყობინება მოგივათ თქვენს ელ-ფოსტაზე. ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: office@rights.ge. მადლობა თანამშრომლობისთვის!