შესვლა
არჩევნები - თანაბარი უფლებები ყველა ამომრჩეველს

არჩევნები - თანაბარი უფლებები ყველა ამომრჩეველს

24 აპრილი, 2018

პროექტის   მიზანს წარმოადგენდა  შშმ  პირთა, განსაკუთრებით ახალგაზრდების აქტიურობის გაზრდა საარჩევნო პროცესში.

ქალი მსჯავრდებულებისთვის და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება

ქალი მსჯავრდებულებისთვის და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება

29 ნოემბერი, 2017

პროექტის საერთო მიზანი: ქალი მსჯავრდებულების გაძლიერება, რომლებიც არიან ძალადობის და დისკრიმინაციის მსხვერპლი

ევროკავშირ–საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მონიტორინგი

ევროკავშირ–საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მონიტორინგი

6 თებერვალი, 2016

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ევროინტეგრაციის პროცესში საქართველოს ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების გაზრდა.

ქალთა, განსაკუთრებით კი ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფს მიკუთვნებულ ქალთა გაძლიერება და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა

ქალთა, განსაკუთრებით კი ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფს მიკუთვნებულ ქალთა გაძლიერება და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა

1 თებერვალი, 2016

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ქალთა, განსაკუთრებით, ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფს მიკუთვნებულ ქალთა მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის მობილიზებული თანხებისა და რესურსების ხარჯვის პროცესის მონიტორინგი

13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის მობილიზებული თანხებისა და რესურსების ხარჯვის პროცესის მონიტორინგი

15 ოქტომბერი, 2015

პროექტი მიზნად ისახავდა სტიქიით დაზარალებულთა და ინფრასტრუქტურის აღდენით სამუშაოებზე მობილიზებული ხარჯვის მონიტორინგს

სტრატეგიული სამართალწარმოება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დასაცავად

სტრატეგიული სამართალწარმოება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დასაცავად

2 იანვარი, 2015

პროექტი მიზნად ისახავდა ადამიანის ძირითადი ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას სტარტეგიული სამართალწამოების გზით

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის აღსრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის აღსრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი

2 სექტემბერი, 2014

პროექტის მიზანი და ამოცანები: დისკრიმინაციის შედეგად დაზარალებული პირებისათვის უფასო სამართლებრივი დახმარების გაწევა

სასოფლო რაიონებში მცხოვრებ ქალებში ინფორმირებულობის ამაღლების ხელშემწყობი კამპანიები

სასოფლო რაიონებში მცხოვრებ ქალებში ინფორმირებულობის ამაღლების ხელშემწყობი კამპანიები

21 ივნისი, 2014

პროექტის მიზანი და ამოცანები: სოფლად მცხოვრები ქალების ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ ცოდნის ამაღლება

გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილებზე

გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილებზე

1 მარტი, 2014

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ ცვლილებებისა და რეგულაციების მომზადება

მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში

მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში

21 თებერვალი, 2014

პროექტის მიზანი და ამოცანები: წამალდამოკიდებულ ადამიანთა გამოკითხვა და პოლიციის მიერ ჩადენილი დარღვევების გამოვლენა.

შშმ პირთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში

შშმ პირთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში

1 თებერვალი, 2014

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ძირითადი მიზანს წარმოადგენდა ინფორმაციის შეგროვება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრებაზე

მცირე და საშუალო ბიზნესების მფლობელთა სასამართლოსადმი ნდობის ამაღლება

მცირე და საშუალო ბიზნესების მფლობელთა სასამართლოსადმი ნდობის ამაღლება

2 იანვარი, 2013

პროექტის მიზანი და ამოცანები: ადვოკატირების კამპანიების წარმოება, გადამხდელთა უფლებების დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება

3

/

5

ავტორიზაცია

არ ხარ დარეგისტრირებული? გაიარე რეგისტრაცია და ნახე ყველა სიახლე

რეგისტრაცია

უკვე დარეგისტრირებული ხარ?
გაიარე  ავტორიზაცია და ნახე ყველა სიახლე

პაროლის აღდგენა

თქვენ წარმატებით დარეგისტრირდით „უფლებები საქართველოს“ ვებგვერდზე. თქვენი ანგარიში გააქტიურდება ერთ სამუშაო დღეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრატორი განიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს. ანგარიშის გააქტიურების შესახებ შეტყობინება მოგივათ თქვენს ელ-ფოსტაზე. ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: office@rights.ge. მადლობა თანამშრომლობისთვის!