შესვლა

განათლება და ინფორმირება

საგანმანათლებლო საქმიანობა და საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება „უფლებები საქართველოს“ ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. 

წლების განმავლობაში, ორგანიზაცია ორიენტირებულია იურისტების ახალი თაობების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობაზე, რისთვისაც რეგულარულად ახორციელებს იურიდიული კლინიკისა და სტაჟირების პროგრამებს, მართავს თემატურ ტრენინგებს, სემინარებს, სამუშაო შეხვედრებსა და კონფერენციებს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში და მართლმსაჯულები სექტორში მომუშავე სპეციალისტებისთვის. 

გარდა ამისა, „უფლებები საქართველო“ მუდმივად ზრუნავს ადამიანის უფლებათა დაცვის ადგილობრივი და საერთაშორისო მექანიზმების შესახებ სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებაზე. ამ მხრივ, ორგანიზაციას განხორციელებული აქვს არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელმაც ხელი შეუწყო ქალთა უფლებების დაცვას, სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლას, გენდერული თანასწორობის განმტკიცებას და, ზოგადად, მოწყვლადი ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროექტები:

ავტორიზაცია

არ ხარ დარეგისტრირებული? გაიარე რეგისტრაცია და ნახე ყველა სიახლე

რეგისტრაცია

უკვე დარეგისტრირებული ხარ?
გაიარე  ავტორიზაცია და ნახე ყველა სიახლე

პაროლის აღდგენა

თქვენ წარმატებით დარეგისტრირდით „უფლებები საქართველოს“ ვებგვერდზე. თქვენი ანგარიში გააქტიურდება ერთ სამუშაო დღეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრატორი განიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს. ანგარიშის გააქტიურების შესახებ შეტყობინება მოგივათ თქვენს ელ-ფოსტაზე. ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: office@rights.ge. მადლობა თანამშრომლობისთვის!