შესვლა

„უფლებები საქართველომ“ სტუდენტებისთვის საჯარო ლექცია გამართა

6 მაისი, 2021

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტისა და „უფლებები საქართველოს“ ორგანიზებით, დღეს, Google Meet პლატფორმის მეშვეობით, გაიმართა საჯარო ლექცია, თემაზე - „საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებები“.

„უფლებები საქართველოს“ იურისტმა, ლელი მუმლაძემ, სტუდენტებს გააცნო ის საერთაშორისო და შიდაეროვნული საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებებს, აგრეთვე მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი სტატუსს არეგულირებს. 

ლელი მუმლაძემ ასევე ისაუბრა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც „უფლებები საქართველო“ თავშესაფრის მაძიებლებს, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე, აგრეთვე მოქალაქეობის არმქონე პირებს სამართლებრივ კონსულტაციასა და საადვოკატო მომსახურებას უწევს.

რა კეთდება UNHCR-ის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში?

•    ინფოგრაფიკა - 2021 წლის იანვარი-მარტი 
•    ინფოგრაფიკა - 2020 წელი
 

ავტორიზაცია

არ ხარ დარეგისტრირებული? გაიარე რეგისტრაცია და ნახე ყველა სიახლე

რეგისტრაცია

უკვე დარეგისტრირებული ხარ?
გაიარე  ავტორიზაცია და ნახე ყველა სიახლე

პაროლის აღდგენა

თქვენ წარმატებით დარეგისტრირდით „უფლებები საქართველოს“ ვებგვერდზე. თქვენი ანგარიში გააქტიურდება ერთ სამუშაო დღეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრატორი განიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს. ანგარიშის გააქტიურების შესახებ შეტყობინება მოგივათ თქვენს ელ-ფოსტაზე. ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: office@rights.ge. მადლობა თანამშრომლობისთვის!