შესვლა

 „უფლებები საქართველოს“ დახმარებით, ირანის მოქალაქემ მოიგო დავა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 

3 მაისი, 2022

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2021 წლის 01 ნოემბრის გადაწყვეტილება, რომლითაც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დაევალა ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა და ა.ი.-ს მიმართ მუდმივი ცხოვრების ნებართვის გაცემა. 

2021 წლის 01 ნოემბრის გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ გაასაჩივრა. სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულმა კოლეგიამ სრულად გაიზიარა „უფლებები საქართველოს“ მიერ სააპელაციო შესაგებელში მითითებული სამართლებრივი დასაბუთება და  ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება.   

თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე დავისას ბენეფიციარის ინტერესებს იცავდა  „უფლებები საქართველოს“ იურისტი მარიამ მაღრაძე, IOM-ის პროექტის - „COVID-19 და მიგრანტების საჭიროებები სამხრეთ კავკასიაში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს მხარდაჭერით.

ავტორიზაცია

არ ხარ დარეგისტრირებული? გაიარე რეგისტრაცია და ნახე ყველა სიახლე

რეგისტრაცია

უკვე დარეგისტრირებული ხარ?
გაიარე  ავტორიზაცია და ნახე ყველა სიახლე

პაროლის აღდგენა

თქვენ წარმატებით დარეგისტრირდით „უფლებები საქართველოს“ ვებგვერდზე. თქვენი ანგარიში გააქტიურდება ერთ სამუშაო დღეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრატორი განიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს. ანგარიშის გააქტიურების შესახებ შეტყობინება მოგივათ თქვენს ელ-ფოსტაზე. ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: office@rights.ge. მადლობა თანამშრომლობისთვის!