შესვლა

საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღების პროცედურა

1 თებერვალი, 2021

ბინადრობის ნებართვა ადასტურებს უცხოელის უფლებას, შემოვიდეს და იმყოფებოდეს საქართველოში, ან ტრანზიტით გაიაროს საქართველოს ტერიტორია ბინადრობის ნებართვის მოქმედების პერიოდში. იგი ასევე, უფლებას იძლევა, რომ ნებართვის მფლობელმა საქართველოში მოიწვიოს უცხო ქვეყნის სხვა მოქალაქე.

საქართველოში სხვადასხვა სახის ბინადრობის ნებართვები გაიცემა, მათ შორის: შრომითი, სასწავლო, საინვესტიციო, დროებითი, მოკლევადიანი, უვადო და სხვა. მათი მოპოვების პროცედურები სპეციფიკით გამოირჩევა, თუმცა ზოგადი წესი ყველასთვის საერთოა. 

წინამდებარე ინფოგრაფიკა დაეხმარება საქართველოში მყოფ უცხოელს, მოემზადოს ბინადრობის ნებართვის მოპოვების პროცესისათვის და იყოს ინფორმირებული ბინადრობის ნებართვის გაცემაზე უარის გასაჩივრების შესაძლებლობების შესახებ.

ჩამოტვირთეთ ინფოგრაფიკა 

ავტორიზაცია

არ ხარ დარეგისტრირებული? გაიარე რეგისტრაცია და ნახე ყველა სიახლე

რეგისტრაცია

უკვე დარეგისტრირებული ხარ?
გაიარე  ავტორიზაცია და ნახე ყველა სიახლე

პაროლის აღდგენა

თქვენ წარმატებით დარეგისტრირდით „უფლებები საქართველოს“ ვებგვერდზე. თქვენი ანგარიში გააქტიურდება ერთ სამუშაო დღეში მას შემდეგ, რაც ადმინისტრატორი განიხილავს და დაადასტურებს თქვენს განაცხადს. ანგარიშის გააქტიურების შესახებ შეტყობინება მოგივათ თქვენს ელ-ფოსტაზე. ტექნიკური პრობლემების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: office@rights.ge. მადლობა თანამშრომლობისთვის!